Utbildningar

 

Nowsecs utbildningar har skapats för att hjälpa företag och organisationer att undvika de mest förekommande misstagen som vi stött på i vårt arbete med IT- och Informationssäkerhet. Utbudet är smalt men vasst och utbildningarna uppdateras kontinuerligt för att vara aktuella.

 

Föreläsningarna innehåller både teori och tillämpning genom egenutvecklade laborationer som leds av specialister med mångårig erfarenhet. Tidigare deltagare har värderat utbildningarna högt. Självklart kan anpassasningar göras enligt önskemål, alternativt helt nya utbildningar tas fram.