Säkerhetsgranskning


Nowsecs erbjudande olika typer av säkerhetsgranskningar. Vi kan utföra säkerhetsgranskningar på applikationer, plattformar och nätverk. 

Alla våra säkerhetsgranskningar börjar på samma sätt genom ett möte där Nowsecs experter tillsammans med kundens representanter identifierar kundens behov. Det är också under det första mötet som frågor om budget, tidsramar och vad som ska prioriteras diskuteras.

Därefter tar Nowsec fram en plan på skräddarsydd säkerhetsgranskning samtidigt som det interna arbetet med att allokera lämpliga konsulter påbörjas. Efter en tid hålls ett andra möte där en skräddarsydd säkerhetsgranskning presenteras tillsammans med de konsulter som föreslås utföra den. När kunden har godkänt såväl helheten som varenda detalj och konsult påbörjas säkerhetsgranskningen.

Under pågående granskning uppdateras kunden kontinuerligt om allt från progress och eventuella avvikelser från granskningsplanen till påträffade sårbarheter. När en allvarlig sårbarhet identifieras informerar våra konsulter kundens representanter och föreslår åtgärder direkt, detta även om säkerhetsgranskningen fortfarande pågår. När uppdraget är avslutad överlämnas en detaljerad rapport som ser olika ut beroende på vilka komponenter som ingått i säkerhetsgranskningen.