Reverse Engineering


Reverse engineering, eller omvänd ingenjörskonst på svenska, är benämning på en process som utifrån en färdig produkt eller programkod ta fram detaljerad information om kodens funktionalitet. Det kan behövas för att återskapa förlorad källkod, fixa en bugg, analysera potentiellt skadlig kod eller minimera hot vid driftsättning av nya system eller applikationer.


Vad får ni?

Resultatet av reverse engineeringen presenteras i from av en rapport med tillhörande presentation som innehåller följande:

  • Programkoden så som den exeveras av processorn
  • Presentation av reversingprocessen och den metodik som använts
  • Detaljerad beskrivning av all funktionalitet och om möjligt dess påverkan på övriga delar
  • Om det är fientlig kod presenteras teorier kring vilka säkerhetsluckor den använt och vad
    dess mål har varit

Nowsec garanterar att vår reverse engineering utförs av skickliga specialister med mångårig erfarenheter och kunskap. Kunden får komplett källkod och dokumentation över funktionaliteten.