Ramavtal

 

Vi har flera ramavtal inom den privata och offentliga sektorn. Nedan presenterar vi två nya ramavtal inom offentlig sektor.

 

Nowsec tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) för IT-konsulttjänster inom kompetensområdet informationssäkerhet

 

SKI har upphandlat ramavtal avseende informationssäkerhet. Nowsec har utsetts till leverantör inom området uppdelat per län. Löptiden för de nya avtalen är 2 år, med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

 

Det nya ramavtalet ger Nowsec helt nya affärsmöjligheter inom vårt specialist område informationssäkerhet hos Sveriges kommuner och landsting och de övriga ca 400 avropsberättigade parter.

 

Nowsec tecknar ramavtal för konsulting och tjänster inom E-hälsa och IT med Jämtlands Läns Landsting

Jämtlands Läns Landsting, genomfört upphandling av IT-konsulting och tjänster. Nowsec har utsetts till leverantör inom säkerhet områden och täcker:

 

  • Nätsäkerhet
  • Säkerhetsrevision
  • Riskanalys
  • Sårbarhetstest
  • Mobilsäkerhet
  • Informationssäkerhet