Penetrationstesting


Nowsec åtar sig att genomföra kvalitativa scenariobaserade penetrationstester för att utvärdera IT- säkerhetsnivån effektivt och metodiskt. System, applikation, plattform eller nätverk utsätts för ett simulerat angrepp med samma metod och kompetens som en illasinnad angripare skulle ha använt. Det hjälper er att få en "hacker eye view" av systemet och identifierar säkerhetshål som kan utnyttjas av en angripare att kompromettera ert system.


Vem behöver det?

Alla företag, myndigheter och organisationer med särskilda krav på säkerhet. Dessutom är penetrationstester standardkrav för alla kunder som hanterar e-handel, speciellt banker och finansinstitut.


Vad får ni?

Resultatet av penetrationstesten presenteras i from av en rapport med tillhörande presentation som innehåller följande:


  • Presentation av testprocessen och den metodik som använts
  • Information om vilka sårbarheter och säkerhetshål som upptäcktes
  • Information om vilka problem de kan leda till
  • En lista med svagheter rangordnade efter risknivå
  • Lösningsförslag på hur de detekterade bristerna skall åtgärdas.

Nowsec garanterar att varje penetrationstest utförs av skickliga specialister med mångårig erfarenheter och kunskap. Kunden får en komplett beskrivning av säkerhetsläget och möjlighet att omedelbart vidta åtgärder för att eliminera identifierade sårbarheter.