Teknisk nulägesanalys

 

Teknisk nulägesanalys ger en objektiv bild av nuläget. Regelbundna analyser är en förutsättning för att utveckla och upprätthålla organisationens tekniska och informationsmässiga säkerhet. En nulägesanalys tydliggör behovet av kompletterande förbättringar i en miljö.

 

Vem behöver det?

Alla företag, myndigheter och organisationer men någon form av krav på säkerhet. Exempelvis e-handelsbolag, banker och finansinstitut som behöver uppfylla krav på informationssäkerhet för att få göra affärer på nätet. En väl utförd nulägesanalys som ett första steg lägger en god grund att bygga på.

 

Vad får ni?

Resultatet av nulägesanalysen presenteras i from av en rapport med tillhörande presentation som innehåller följande:

 

  • Presentation av testprocessen och den metodik som använts
  • Information om vilka sårbarheter och säkerhetshål som upptäcktes
  • En lista med svagheter rangordnade efter risknivå
  • Lösningsförslag på hur de detekterade bristerna skall åtgärdas

 

Nowsec garanterar att varje nulägesanalys utförs av skickliga säkerhetsspecialister med många års erfarenhet och kunskap. Kunden får en komplett beskrivning av säkerhetsläget och möjlighet att omedelbart vidta åtgärder för att eliminera identifierade sårbarheter.