Kunder

 

Det övergripande ansvaret för informationssäkerhet bärs nästan alltid av organisationens ledning. Det är ledningen som tar beslut rörande skapandet av ramverk för säkerheten och det är där gällande säkerhetsnivåer fastställs. Det är även ledningens uppgift att säkerställa att det avsätts resurser för att dessa säkerhetsnivåer upprätthålls.

 

Det direkta ansvaret för informationssäkerheten ligger nästan alltid ute i verksamheten. En verksamhetschef/informationschef ansvarar för att gällande miniminivåer för informationssäkerhet upprätthålls inom det egna verksamhetsområdet, samt för att medarbetare inom verksamhetsområdet ges förutsättningar att ta det säkerhetsansvar som tillhör respektive befattning.

 

Ledningen, verksamhetschefen och informationschefen i följande branscher, organisationer och myndigheter är Nowsecs primära kundkontakter.

 
  • Myndigheter
  • Försvaret
  • Bank & Finansbolagen
  • Spelindustrin
  • Andra företag och organisationer som har ett uttalat behov av säkerhet i sina miljöer.