Incidenthantering


Incidenter är händelser som riskerar, stör eller hotar din organisations ordinarie verksamhet eller hotar viktiga värden i verksamheten. Inte ens de mest säkerhetsmedvetna organisationerna kan undvika säkerhetsincidenter. Att förutse, förhindra och förebygga incidenter är målet för en aktiv incidenthantering. På så sätt undviks framtida avbrott och skador på verksamheten.


Nowsec erbjuder specialistkunskap och kvalificerad kompetens inom incidenthantering, incidentutredning och IT-forensik (IT-utredningar) till företag och myndigheter med höga krav på sekretess.


Våra konsulter har vid ett flertal tillfällen medverkat som forensiker i s.k. gryningsräder. Dessa tillslag har skett planerat och koordinerat mellan flertalet olika myndigheter och har föranletts av misstanke kring att brott har begåtts, eller kommer att begås.