Helhetsåtagande och Systemutveckling


För oss innebär ett helhetsåtagande att vi genomför uppdrag baserat på våra kunders önskemål från idé till färdig lösning. Våra systemarkitekter och utvecklare är experter inom applikationsutveckling med fokus på säkerhet och kan delta eller driva utvecklingsprojekt av system, komponenter och prototyper på plats hos er eller hos oss i egna lokaler.

Arbetet startar med att vi träffar kunden och analyserar behovet. Baserat på analysen bistår vi med de specialister som behövs, exempelvis inom projektledning, systemarkitektur, design eller programmering. Vi är övertygade om att vi, med vår omfattande specialistkompetens, kan leverera både högre kvalitet och större kundnytta till ett lägre totalpris.

Det räcker att ni har en idé, ett behov eller ett problem som behöver en unik lösning, varpå vi tar på oss att utveckla och leverera den testad och färdiga lösningen eller produkten.

Vi jobbar med olika:

  • programmeringsspråk: C, C++, C#, Java, Pyton, Perl, PHP, Bash, shell scripting,Oracle PL/SQL, flera assembler-dialekter
  • målmiljöer: MS Windows (Vista, XP, 2000, Mobile), Unix, Linux
  • databashanterare: Oracle, MS SQL Server, MySQL
  • inbyggda system
  • cryptography
  • malware analys
  • exploit utveckling