Konsulttjänster

 

Informationssäkerhetsområdet är omfattande och inbegriper allt från IT-säkerhet med teknisk inriktning till ledning och styrning samt utformning och införande av ledningssystem för informationssäkerhet med tillhörande policy, rutin, process eller organisationsstruktur. 

Vi jobbar inom hela området och har grupperat vår kompetens inom följande områden:
 


Informationssäkerhet, Lednings och styrning innehåller övergripande arbete med informationssäkerhet. Som till exempel genomförande av riskanalyser, revisioner eller nulägesanalyser för att skapa en åtgärdsplan eller implementering och införande av ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-27001 eller andra standarder.

IT säkerhet och Säkerhetsgranskning bestå av penetrationstester och källkodsanalys. Vi kan också ta uppdrag inom utformning och implementering av säkerhetslösningar, exempelvis med inriktning på behörighetskontrollsystem och säkerhet i webbtjänster, patchhantering, datakommunikation kombinerat med penetrationstestning, hantering av säkerhetsloggar m.m. Vi jobbar med incidenthantering helt ned till möjligheten att säkra spår från angriparen, återskapa förlorad information eller reverse engineera den skadliga koden för att få en exakt förståelse för vad den gör. 

Mer exakta beskrivningar om varje område finns under respektive länk.