Ledning och styrning


Nowsec erbjuder seniora konsulter på en strategisk nivå. Uppdraget kan omfatta allt från framtagning av metoder och modeller för värdering av informationstillgångar, framtagning och införande av policy, rutin, styrande dokument till framtagning av ledningssystem. Det kan även innehålla tjänstebeskrivningar utifrån ett IT-säkerhetsperspektiv till behovsanalys av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet, med hänsyn till verksamhetens IT-miljö, krav på säkerhet och effektivitet m.m..

Förutom ovan nämnda så kan vi stödja våra uppdragsgivare med:

 • Verksamhetsanalyser, förstudier och utredningar
 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Certifiering och revision av olika verksamheter och produkter
 • Processutveckling inkl. elektronisk identifiering och signering
 • Analys och design
 • Utbildning och medvetandegörande
 • Projektledning av IT-säkerhetsprojekt
 • Identifiering av säkerhetskrav
 • Rådgivare, mentorer eller coacher åt företagsledning, säkerhetschef och IT-chef
 • Rätt ställda säkerhetskrav utifrån personuppgiftslagen, patientdatalagen
 • Utredning och rådgivning
 • Leda workshop som facilitator
 • Upphandlingsstöd
 • Utbildad Coach
 • kvalitetschef och Kvalitetsrevisor
 • Projektledning