Utbildningar – Säker programmering

 

Nowsec säkerhetsgranskar dagligen applikationer, plattformar och nätverk på uppdrag av svenska myndigheter och företag med mycket höga säkerhetskrav. Målet med utbildningen är att förmedla våra kunskaper till deltagarna på ett sådant sätt att de efter utbildningen kan vara väl förtrogna med de vanligaste misstagen i samband med programmering samt hur misstagen undviks. ”Säker programmering” är en kurs som ger deltagarna Insikt i hur sårbarheter och säkerhetshål ser ut i verkligheten och hur sårbarhet upptäcks och undviks från designfas till utveckling och i slutändan driftsättning.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som, oavsett bransch och roll är i behov av kännedom eller en heltäckande kunskap inom IT-säkerhet och säker programmering i samband med utveckling av säker mjukvara.


Innehåll

Vi har genomfört utbildningen många gånger och anpassat delviss innehållet efter deltagarnas backgrund och intresse men i regel försöker vi följa aktuella OWASP Top 10 sårbarheterna i våra demonstrationer, labbar och kursmaterial.

Kursen innehåller cirka 20 procent teori och 80 procent praktik innehållande demonstrationer, laborationer och övningar.


Intresseanmällan

Ni kan anmäla er intresse genom att skicka ett mail till: kurser(at)nowsec.se