IT-forensisk utredning


Det är viktigt att inkludera digitala spår och tolka dessa rätt i all typ av utredningsarbete. Om du misstänker oegentligheter inom den egna organisationen eller angrepp utifrån behöver du ett bra underlag för att stötta den interna utredningen eller den juridiska tvisten. En stor del av digitala bevis återfinns i datorer, servrar, mobiltelefoner och externa lagringsenheter. Vi har samarbetsavtal med en av landets mest erfarna specialistföretag inom IT-forensisk utredning. Hör av er så berättar vi mer.

Våra konsulter har vid ett flertal tillfällen medverkat som forensiker i s.k. gryningsräder och som sakkunnig eller expertvittne i olika mål.